UW WONING 30% ENERGIEZUINIGER MAKEN???

UW WONING 30% ENERGIEZUINIGER MAKEN???

Dubbel glas isoleert veel beter dan enkel glas. Hierdoor bespaart u op uw stookkosten en verdient de investering in het glas zichzelf terug.

 

Ook als uw ramen en kozijnen nog niet aan vervanging toe zijn, kan het toch rendabel zijn om in verwarmde vertrekken enkel glas te laten vervangen door isolerend glas. Dubbele beglazing verhoogt bovendien het wooncomfort en werkt inbraakwerend.

 

 

De mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw ramen te isoleren:

 • Gewoon dubbel glas
 • Voorzetramen
 • HR+ glas
 • HR++ glas.

Dubbel glas bestaat uit twee (soms drie) glasplaten met daartussen een ruimte, de zogeheten spouw. In die spouw zit droge lucht, of een soort gas. Een spouwbreedte van 15 millimeter geeft de beste isolerende werking. De spouw van gewoon dubbelglas is gevuld met droge lucht. Tussen de glasplaten van HR+ en HR++ glas zit een edelgas, meestal argon. Edelgassen isoleren beter dan gewone lucht. Aan de binnenzijde van HR glassoorten zit ook een coating (laagje), dat de isolatie nog meer verbetert. De coatings weerkaatsen namelijk de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door.

De isolatiewaarde

Hoe goed glas isoleert, hangt af van de zogeheten U-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolerende werking. De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficient, in Watt/m2.K).

Soort vensterglas

Isolatie-
waarde (U-waarde)

Gasbesparing / jaar (per m2 glas in de woonkamer)

Kostenbesparing / jaar (per m2 glas)

Enkel glas

5,8

-

-

Voorzet-
raam zonder coating

2,8

25 m3

€ 17,50

Dubbel glas

2,8

25 m3

€ 17,50

Voorzet-
raam met coating

2

30 m3

€ 21

HR+

1,6

33 m3

€ 23

HR++

1,2

35 m3

€ 24,50

Toelichting

Er is uitgegaan van een gasprijs van 0,70 euro / m3 (prijspeil 2009).
Bij dubbel glas is uitgegaan van een spouwbreedte van twaalf mm. Bij HR+ en HR++ glas is uitgegaan van een spouwbreedte van vijtien mm. Ter vergelijking: HR++ glas met spouw van twaalf mm heeft een U-waarde van 1,3. De besparing is dan acht procent lager.
Bij voorzetramen is uitgegaan van plaatsing door de professionele glaszetter.

Voor- en nadelen dubbel glas

Energiebesparing

Het vervangen van enkel glas door dubbel glas leidt tot energiebesparing, en dat is gunstig voor het milieu en uw portemonnee. De vervanging van enkel glas door gewoon dubbel glas bespaart in een gemiddelde woning (uitgaande van 20 m2 glasoppervlak) ongeveer 450 m3 gas per jaar. Dat is 315 euro van de energierekening. De vervanging van enkel glas door HR++ glas bespaart in een gemiddelde woning ongeveer 650 m3 gas per jaar; dat is 455 euro (prijspeil 2009).

Investeringskosten

Het installeren van dubbele beglazing pakt uiteindelijk gunstig uit voor uw portemonnee; u gaat namelijk besparen op energiekosten. Een investering is eerst wel nodig, voor de aanschaf en plaatsing van het dubbel glas. De terugverdientijd varieert van zeven tot negen jaar, afhankelijk van het vertrek waarin u dubbel glas plaatst.

Minder tocht

Bij enkel glas verdwijnt veel warmte naar buiten, dat levert toch op. Een tochtige kamer voelt kouder aan. Door HR-glas heeft u daar minder last van en kan de thermostaat een graadje lager.

Condens op koude vlakken

Isolerende beglazing, met name HR++ glas, kan wel leiden tot condensvorming op koude vlakken (zoals binnenzijde van een ongeïsoleerde buitenmuur). Vooral als de ventilatie van de woning onvoldoende is, kunnen op den duur vochtproblemen ontstaan. U kunt dit voorkomen door beter te ventileren en de woning verder te isoleren. Het kan verstandig zijn om eerst een advies te vragen, bijvoorbeeld een EPA-advies (Energie Prestatie Advies).

 Soms meer condens aan buitenzijde

Omdat HR++glas zo sterk isoleert, is de temperatuur van de buitenruit relatief laag. Daardoor kan 's nachts en 's ochtends condensvorming op de buitenzijde van het glas ontstaan. De condens verdwijnt meestal in de loop van de ochtend. Bij sommige woningen kan het condens langer blijven zitten en hinderlijk zijn. Dat geldt voor vrijstaande woningen in het buitengebied, voor woningen bij open water en voor woningen met gering dakoverstek.

Minder geluidsoverlast

Alle soorten isolerend glas houden geluid tegen en verminderen daardoor eventuele geluidsoverlast. In overleg met een deskundige kunt u de geluidsisolatie van uw woning verbeteren, door dikker glas te nemen, een grotere spouwbreedte, of dubbelglas met glasplaten van ongelijke dikte.

Een grotere spouwbreedte dan twintig mm (spouw met Argon) gaat wel ten koste van de warmte-isolerende eigenschappen van het glas.

Betere inbraakveiligheid

De inbraakveiligheid van uw woning kan op gelijksoortige wijze worden verbeterd door dikker glas of gelaagd glas te nemen. Ventilatieroosters boven het raam of inbraakveilige kierstandhouders op draai- en uitzetramen zijn ook gunstig voor inbraakpreventie. U kunt zo ventileren zonder risico op ongewenst bezoek.

Andere lichtinval is mogelijk

HR+, en HR++ glas laat ongeveer een procent minder licht door dan dubbelglas zonder coating. Dit verschil in lichtintensiteit merk je niet op. Alleen als je glas met verschillende eigenschappen naast elkaar toepast, kan je verschil zien.

Levensduur dubbel glas

Op alle glassoorten zit garantie van tien jaar. De technische levensduur is meer dan twintig jaar. De levensduur van dubbelglas en de HR-soorten is hetzelfde. Na twintig tot dertig jaar kan vocht doordringen in de spouw en voor wazige plekken zorgen. Dit is onafhankelijk van de eventuele coating. Het is van belang dat de ruit zo gemonteerd wordt in de sponning, dat de kitrand van de afstandhouder zo min mogelijk contact heeft met vocht.

De hoeveelheid edelgas in HR+ en HR++glas neemt na verloop van jaren af. De warmte-isolerende eigenschappen worden hierdoor echter nauwelijks minder.

Besparing

De besparing bestaat uit een lager verbruik van aardgas. Een kubieke meter aardgas kost gemiddeld 0,70 euro (prijspeil 2009). Hoeveel kubieke meter aardgas per vierkante meter glas u bespaart per jaar, hangt af van het soort isolerend glas en van het vertrek (woonkamer, keuken of slaapkamer). In een slaapkamer wordt bijvoorbeeld minder gestookt, en daar bespaart u daarom ook minder.

De besparing hangt ook af van hoeveel u thuis bent en hoe warm u stookt. Als u bijna nooit thuis bent of een lage binnentemperatuur aanhoudt, bespaart u minder dan wanneer u veel aanwezig bent of warmer stookt. Bij berekeningen gaan we uit van een gemiddelde aanwezigheid en een gemiddelde stooktemperatuur.

Tabellen: kosten en besparingen

In onderstaande tabellen ziet u per vertrek wat een gemiddeld huishouden kan besparen. Ook staat vermeld hoe lang het gemiddeld duurt voordat de aanschafkosten zijn terugverdiend, via lagere energiekosten. Bij de berekeningen is Milieu Centraal uitgegaan van:

 • de besparing ten opzichte van enkel glas;
 • een gemiddelde mate van aanwezigheid en gemiddelde stooktemperatuur;
 • isolerend glas met een spouw van twaalf mm tussen de glasplaten;
 • plaatsing door de vakman;
 • plaatsing in bestaande ramen of kozijnen;(er kunnen bijkomende kosten zijn voor het uitfrezen van de sponning en plaatsen van glaslatten om dubbele beglazing met een grotere spouw te plaatsen);
 • kosten in euro's per m2 inclusief BTW en installatiekosten.
 • er is uitgegaan van een gasprijs van 0,70 euro / m3 (prijspeil 2009).
   

Isolerend glas in woonkamer / keuken

Soort glas

Kosten / m2 glas

Gasbesparing / m2 glas / jaar (in €)

Terugverdien-
tijd

HR++ glas met
U-waarde 1,2 of minder (spouw 15 mm of meer)

€ 148

35 m3
(€ 24,50)

6 jaar

HR++ glas met
U-waarde groter dan 1,2 (spouw 9-13 mm)

€ 148

33 m3
(€ 23)

7 jaar

HR+ glas

€ 136

33 m3
(€ 32)

5 jaar

Dubbelglas

€ 123

25 m3
(€ 17,50)

7 jaar

Voorzetraam zonder coating

€ 119

25 m3
(€ 17,50)

7 jaar

 Meer tips

 • HR+ en HR++ glas is herkenbaar aan de aanduiding in de afstandhouder. Als u  twijfelt, kunt u met een aansteker controleren of er een warmtereflecterende coating op zit of niet: houd (in huis)op tien centimeter van het dubbelglas een brandende aansteker. Kijk naar buiten:  u ziet dan vier vlammetjes reflecteren. Als er een coating op het glas zit, heeft de tweede of derde vlam een afwijkende kleur (meestal blauw/roze).
 • HR-glas kan zowel energiebesparend als zonwerend werken: naast coatings die warmteverlies tegengaan, zijn er ook coatings die zonlicht reflecteren. In de winter benut u dan stralingswarmte van de zon wel minder goed.
 • Kleine ruiten van isolerend glas zijn in verhouding duur. De fabrikant rekent meestal een minimum prijs van een halve m2 per ruitje en het glaszetten is ook duur. Bovendien isoleren kleine ruitjes minder goed. Informeer naar de mogelijkheid om een ruitverdeling aan te brengen in de spouw (geïntegreerde roeden) of op de ruit.
 • Als u dikker glas of gelaagd glas kiest, informeer dan bij uw verzekeringsmaatschappij of u een korting op de inbraakverzekering kunt krijgen.
 • Vensterglas, ook wel vlakglas genoemd, mag niet in de glasbak. Tenzij de glasbak een speciaal gedeelte heeft voor vlakglas, te herkennen aan de sleufopening. U kunt vlakglas ook apart inleveren bij de glasvakhandel.
 • Als u isolerend glas laat aanbrengen, denk dan ook aan voldoende regelbare ventilatieroosters. Deze zijn ideaal voor continue ventilatie. Lees meer op www.milieucentraal.nl onder het tabblad  Vocht en ventilatie.

 

Gevolgen voor het milieu

Energie

Verlaging van het energieverbruik is beter voor het milieu. Uw energieverbruik neemt af door goede isolatie van uw huis: minder warmte gaat zo verloren en de verwarmingsketel hoeft minder hard te stoken.

Gemiddeld verbruikt een woning voor centrale verwarming ongeveer 1200 m3 gas. Als enkel glas wordt vervangen door isolerend glas, kan dat jaarlijks gemiddeld 450 tot 650 m3 gas besparen (315 tot 455 euro, prijspeil 2009). Het vervangen van enkel glas door dubbel glas, leidt dus tot aanzienlijke verlaging van uw energieverbruik en -kosten.

Productie van glas

De belangrijkste grondstoffen van glas zijn kwartszand, soda, kalk en glasscherven van oud vensterglas. De productie van glas, met name voor het smelten, kost veel energie. De milieubelasting van de productie van isolerend vensterglas is hoger dan dat van enkel glas. Gedurende de levensduur van het isolerende glas wordt echter zoveel op energie voor ruimteverwarming bespaard, dat de benodigde productie-energie daardoor vele malen wordt gecompenseerd.
De edelgassen (zoals argon) die zorgen voor de extra-isolerende eigenschappen van isolerend glas, zijn onschadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Afval

Afgedankt vensterglas wordt ingezameld via de glashandel en ingezet in de glasindustrie voor de productie van nieuw glas. Dat bespaart grondstoffen en energie.

Labels en keurmerken

KIWA- en KOMO keur

KIWA keurt de isolatiewaarde van HR-glassoorten. Als de aanduiding HR en de productnaam zijn aangebracht op de afstandhouder tussen de glasplaten, dan geeft dat de zekerheid dat het om HR-glas gaat. Ramen met KIWA keur krijgen tevens het KOMO-keur.

 

'Bron: Milieu Centraal. Milieu Centraal informeert consumenten over energie- en milieubesparende mogelijkheden in het dagelijks leven. De informatie is beschikbaar via www.milieucentraal.nl en de informatielijn 0900 - 900 1719 (15 eurocent per minuut).

Wilt u ook een vrijblijvende offerte of advies ?

Neem contact met ons op en wij informeren u naar de mogelijkheden.

 

KLIK HIER VOOR OFFERTE