Wolters Glas & Kozijn - Opmeten isolatieglas
Wolters Glas & Kozijn - Opmeten isolatieglas

 

  Voor het opmeten van isolatieglas

  hanteert u de volgende regels.

  Voor het vervangen van een bestaande ruit

  meet u de ruit aan de binnenzijde

  ( zogenaamde dagmaat )

  van het kozijn en telt hier vervolgens 

  24 mm bij op om de glasmaat te krijgen.

 

  Voorbeeld.

 

  U meet 1402 mm x  841 mm dagmaat.

  Glasmaat word dan 1402 mm + 24 mm = 1426 mm bij 841 mm + 24 mm = 865 mm

  Glasmaat voor het bestellen word dan 1426 mm x 865 mm.

 

  Voor een ruit in een nieuw kozijn meet u de sponningmaat en trekt daar 8 mm vanaf om

  de glasmaat te krijgen.

 

  Voorbeeld.

 

  U meet 1402 mm x 841 mm sponningmaat.

  Glasmaat word dan 1402 mm - 8 mm = 1394 mm bij 841 mm - 8 mm = 833 mm.

  Glasmaat voor het bestellen word dan 1394 mm x 833 mm.

 

  Richtlijn bepaling minimum glasdikte volgens NEN 2608 voor isolatieglas.

 

  Samenstelling            Maximum oppervlakte             Bijvoorbeeld

 

  5  sp  4                       2.26 m2                                1500  x  1500 =  2.25 m2

  6  sp  4                       2.84 m2                                1700  x  1670 =  2.84 m2

  6  sp  5                       3.46 m2                                1900  x  1800 =  3.42 m2

  8  sp  5                       4.84 m2                                2500  x  1920 =  4.80 m2